Průkaz energetické náročnosti budov

Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítekEnergetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Podle revidovaná technické normy ČSN 730540-2:2007, platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem.

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A – G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G).

A - Mimořádně úsporná
B - Úsporná
C - Vyhovující
D - Nevyhovující
E - Nehospodárná
F - Velmi nehospodárná
G - Mimořádně nehospodárná

Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A – C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla). Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku 2006. Součástí energetického štítku je také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy.

Jaké jsou požadavky při hodnocení energetického štítku obálky budovy?

Požadavek normy je stanoven minimálně horní hranicí třídy C. Tento minimální požadavek musí splnit každá nově projektovaná nebo rekonstruovaná budova. Výjimku tvoří např. památkově chráněné objekty nebo rekonstruované objekty, u nichž se splnění tohoto požadavku prokáže jako technicky, ekonomicky a funkčně nevhodné s ohledem na životnost budovy, její účely apod. Tento dokument je třeba také dobrým nástrojem pro definování požadavků investora vůči projektantovi na energetickou náročnost budovy na vytápění. A tak například pro nízkoenergetické domy je doporučeno, aby průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy minimálně ve třídě B, nebo pro pasivní domy minimálně ve třídě A.

©2018 Comfort Space, a.s. | Webdesign, copywriting a SEO - COMFORT MEDIA, s.r.o., odkazy, ostatní

Projekty rodinných domů | Obklady do kuchyně | Dřevostavby | Zábradlí | Posuvné dveře, skleněné dveře | Fotograf, focení dětí | Energetický průkaz | Kotlíková dotace | Nová zelená úsporám | Energetický audit | Technický dozor investora | Projekty rodinných domů | Rekonstrukce rodinných domů | Inspekce rodinných domů | Stavební firma | Dodávky tepla, teplé vody | Stavební dozor |

Přidat do oblíbených Tisk Domů Poslat přátelům