Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budov Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Obsah průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění.

Klasifikace energetické náročnosti budovy obsahuje třídy A – G a jejich hranice. Vyhovující jsou třídy A až C. I když dům skončí ve třídě D až G, neznamená to, že se nesmí prodat či pronajmout. Je to jen informace pro zájemce, že dům nebo byt bude energeticky náročnější.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti

Platnost energetického průkazu náročnosti budovy je 10 let. Je povinnost ho přiložit k dokumentaci při výstavbě nových budov:

  • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
  • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích odrážek.

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají v současné době provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Od roku 2012 bude průkaz budovy vyžadován ke všem objektům určeným k bydlení, pronájmu a komerčním účelům, a to i v souvislosti s pronájmy ploch objektů bez výjimky.

Vystavení energetického průkazu na veřejně přístupném místě

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu - průkazu ENB musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

©2018 Comfort Space, a.s. | Webdesign, copywriting a SEO - COMFORT MEDIA, s.r.o., odkazy, ostatní

Projekty rodinných domů | Obklady do kuchyně | Dřevostavby | Zábradlí | Posuvné dveře, skleněné dveře | Fotograf, focení dětí | Energetický průkaz | Kotlíková dotace | Nová zelená úsporám | Energetický audit | Technický dozor investora | Projekty rodinných domů | Rekonstrukce rodinných domů | Inspekce rodinných domů | Stavební firma | Dodávky tepla, teplé vody | Stavební dozor |

Přidat do oblíbených Tisk Domů Poslat přátelům